Przedsiębtwo Usługowo Handlowe AKAL

Usługi geodezyjne

Oferta

Wykonujemy wszelkie prace geodezyjne, miedzy innymi takie jak:

-mapy do celów projektowych,
-inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
-tyczenia obiektów budowlanych,
-kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
-inwentaryzacje powykonawcze,
-podziały nieruchomości,
-rozgraniczanie nieruchomości,
-wznowienia lub wyznaczenia granic działek,
-wykazy synchronizacyjne( równoważniki ),
-regulacje stanu prawnego,
-inne opracowania geodezyjno-kartograficzne.